» » Висота, медіана і бісектриса рівностороннього трикутника